شماره تماس های گروه مدارس سمای زنجان

شماره تماس با هر واحد که نیاز به برقراری ارتباط با ایشان را داشته باشید را می توانید از لیست زیر تهیه نمایید.

 • معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی سما زنجان

 • روابط عمومی

 • بوستان تربیت علوی و فاطمی

 • پیش‌دبستانی

 • ابتدایی دخترانه

 • ابتدایی پسرانه

 • دوره دوم متوسطه دختران

 • دوره دوم متوسطه دختران

 • دوره اول متوسطه پسران

 • دوره دوم متوسطه پسران

 • هنرستان فنی‌وحرفه‌ای سما

فرم ارسال نظر

از طریق فرم زیر، می توانید پیام خود شامل انتقادات ، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را برای مسئولین مجموعه ارسال نمایید.