اطلاعیه برگزاری همایش تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی

بسمه تعالی
اطلاعیه

به اطلاع می رساند برابر تصمیم شورای سیاستگذاری و نظارت بر همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی و در راستای ایجاد فرصت برای مشارکت حداکثری کارگزاران و گسترش دامنه اطلاع رسانی در بین جامعه علمی، مقرر گردید همایش در روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار گردد.
لینک اتاق مجازی همایش به شرح زیر:

https://webinar.haj.ir/r1s42a3hl6vs/

می باشد و برای شرکت کنندگان در همایش توسط دبیرخانه گواهی شرکت در همایش نیز صادر خواهد شد.

برای این امر کافی است شرکت کنندگان محترم با نام و نام خانوادگی کامل در روز همایش از طریق پنل فوق وارد شده در همایش حضور داشته باشند.
چون گواهینامه ها از طریق ایمیل ارسال می گردد لازم است جهت دریافت گواهینامه از طریق ایمیل

hamayeshhaj1400@gmail.com

با قید نام و نام خانوادگی، کد ملی و استان محل سکونت درخواستی را ارسال و گواهی خود را دریافت نمایند.