برگزاری سومین جلسه هماهنگی اولین همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی.

روابط عمومی حج و زیارت استان گلستان خبر داد، سومین جلسه هماهنگی و‌برنامه ریزی در خصوص برگزاری همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی با حضور سید علی میرقاسم پور مدیرحج وزیارت استان گلستان ،سرپرست مرکز آموزش،جمعی از اساتید دانشگاه ، مدیران مجموعه ،حج تمتع و آشپزخانه و کارشناسان تغذیه ،به دعوت آقای خواجه نژاد ریاست محترم موسسه فرهنگی میرداماد ،روز پنج شنبه 6 آبان ماه 1400 در محل سالن جلسات کتابخانه میر داماد شهرستان گرگان برگزارشد.
در پایان مقرر شد ضمن اطلاع رسانی گسترده ،کارگزاران زیارتی ،اساتید دانشگاه و دانشگاهیان در محورهای اعلام شده مقالات خود را در زمینه تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی ارائه نمایند.
روابط عمومی حج و زیارت استان گلستان