برگزاری مراسم اختتامیه همایش همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی

بسمه تعالی

اطلاعیه

 به اطلاع  می رساند  برابر تصمیم شورای سیاستگذاری و نظارت بر همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی و در راستای ایجاد فرصت برای مشارکت حداکثری کارگزاران و گسترش دامنه اطلاع رسانی در بین جامعه علمی، مقرر گردید اختتامیه همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی در روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در دو نوبت:

از ساعت ۹ لغایت ۱۱:۳۰ صبح و  ۱۵ لغایت ۱۷:۳۰ برگزار می گردد

ورود به همایش به شکل عمومی می باشد و  متقاضیان شرکت در همایش بعد از ورود از قسمت gust (مهمان) حتماً نام و نام خانوادگی دقیق خود را وارد نمایند. لینک اتاق مجازی همایش به شرح زیر:

https://webinar.haj.ir/r1s42a3hl6vs/

از کلیه ابواب جمعی حج و زیارت اعم از کارگزاران و کارکنان و علاقه مندان جهت استفاده از این همایش دعوت بعمل می آید.