جلسه هماهنگي و برنامه ريزي همايش علمي تغذيه و تداركات در خراسان جنوبي

جلسه هماهنگی و ‌برنامه ریزی در خصوص برگزاری اولین همایش علمی، پژوهشی وملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی با حضور مدیرحج وزیارت استان و اعضای کمیته آموزش و کارگزاران باتجربه در حوزه های مدیرآشپزخانه های حج و عتبات و مدیران مجموعه و کارشناسان باتجربه تدارکات در استان، روز شنبه ۲۴مهرماه 1400 در محل دفتر مدیریت حج و زیارت استان برگزارشد.

دراین جلسه آقای ابوالفضل نوفرستی مدیرحج وزیارت خراسان جنوبی ضمن ابراز امیدواری از برگزاری اولین همایش علمی پژوهشی تغذیه وتدارکات در سفرهای زیارتی گفت: امیدواریم نتایج حاصله از این همایش برای زائرین در سفرهای زیارتی موثر و مفید باشد.

درپایان جلسه مصوب گردید اطلاع رسانی گسترده به دانشگاههای استان صورت گیرد و مقرر شد کارگزاران منتخب در محورهای مختلف همایش شرکت نمایند.

🕋روابط عمومی حج و زیارت استان خراسان جنوبی