معرفی همایش

نقش تحقیقات و بهره گیری از دانش سنجش و ارزشیابی در عملیات اجرایی یک فرآیند اجرایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از روش های نوین و ساز و کار علمی و بررسی شده بر اساس نظریه ها و چهارچوب های معتبر علمی برای اصلاح فرآیند های اجرایی هر نهاد یا سازمان امری برای تداوم حیات و پایداری و پاگذاشتن در مسیر توسعه، ضروری است.
اولین همایش علمی و پژوهشی ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی در راستای اجرای مصوبات کمیته سلامت اداری سازمان حج و زیارت برای علمی سازی بخشی از فرآیندهای اجرایی سازمان و استفاده از ظرفیت علمی نخبگان دانشگاهی در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت.
این همایش با حمایت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و زنجان و همچنین دانشگاه زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، مرکز پژوهش های حج و زیارت، پژوهشگاه‌های مرتبط با حج و زیارت، نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، مجتمع سما زنجان، مرکز هیئت پزشکی حج و زیارت و هلال احمر و با اجرای مدیریت حج و زیارت استان زنجان در دی ماه ۱۴۰۰ برگزار میگردد.