محور های همایش

 • اصول تغذیه در سفرهای عتبات و حج

 • برنامه غذایی سفر و شاخص های مرتبط

 • تغذیه و سلامت زائر

 • حفاظت غذایی (Food Defense) و بیوتروریسم

 • تامین، توزیع و نگهداری مواد غذایی

 • تغذیه و تدارکات و ایام تشریق

 • تغذیه و تدارکات و سیاست های اقتصاد مقاومتی

 • تغذیه و تدارکات و بخش خصوصی

 • زنجیره تامین، شرکت های بومی و بین المللی و مزیت های رقابتی

 • تغذیه و تدارکات و تطبیق آن با استانداردهای جهانی

 • ذائقه ایرانی و فرهنگ غذایی کشورهای مقصد

 • تغذیه و تدارکات و سرمایه انسانی

 • تغذیه بین راهی و فرودگاهی

 • فرآیندهای پخت ، توزیع و سرو غذا و حفظ ارزش غذایی

 • تغذیه و تدارکات و تکنولوژی های نوین

 • هوشمند سازی و تغذیه و تدارکات

 • سیر تطور تغذیه و تدارکات در تاریخ حج گزاری ایرانیان

 • تغذیه در سفر در متون و منابع اسلامی

 • تحقیق و توسعه و جایگاه آن در تغذیه و تدارکات