نشست هم اندیشی با اساتید و دانشجویان درباره همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی

نشست هم اندیشی مدیر حج و زیارت استان با اساتید و دانشجویان صاحب نظر درباره همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفر های زیارتی روز یک شنبه برگزار گردید

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت خراسان شمالی نشست هم اندیشی با جمعی از اساتید و دانشجویان صاحب نظر در رشته های مرتبط با حضور آقای قاصری مدیر حج و زیارت خراسان شمالی روز یکشنبه 9 آبان ماه در محل سال اجتماعات حج و زیارت استان برگزار گردید. بر اساس این گزارش ابتدای توضیحاتی در خصوص روند انجام تغذیه و تدارکات در سفر های زیارتی و محور های تعیین شده جهت ارائه مطلب و مقاله علمی برای این همایش ملی بیان شد و سپس اساتید و دانشجویان دعوت شده به طرح نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

آقای محمد باقر قاصری مدیر حج و زیارت خراسان شمالی در پایان این نشست ضمن سودمند دانستن این نشست بر ادامه این روند و ایجاد ارتباط بیشتر با مجموعه های علمی و پژوهشی در حوزه های مختلف مرتبط با خدمات حج و زیارت تاکید نمودند