About msalimi

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far msalimi has created 13 blog entries.

برگزاری دومین جلسه هماهنگی اولین همایش ملی تغذیه و تدارکات در سفرهای زیارتی در استان گلستان

برگزاری دومین جلسه هماهنگی اولین همایش ملی تغذیه و [...]

اولین جلسه هماهنگی کنفرانس تغذیه و تدارکات سفرهای زیارتی

اولین جلسه هماهنگی همایش تغذیه و تدارکات سفرهای زیارتی [...]

Go to Top